.
Watersportvereniging "Waalwijk"
De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant
Geschiedenis Watersportvereniging Waalwijk is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven bij de kamer van koophandel Midden-Brabant in Tilburg. De vereniging heeft geen personeel in dienst en "draait" op vrijwilligers. De vereniging kent statuten, huishoudelijk reglement en reglement voor de haven en het haventerrein. Jaarlijks houdt de vereniging een jaarvergadering. Omstreeks het jaar 1962 werd in Waalwijk de laatste hand gelegd aan de bouw van de nieuwe sluis t.b.v. de Waalwijkse industriehaven. Hiermede werd de verbinding van de haven met de rivier de Maas een feit. Door deze waterwerken ontstond een doodlopende zijarm, een restant van het parallel aan de Maas gelegen Zuiderkanaal die omgeleid moest worden. Men besloot de zijarm niet te dempen en het te laten zoals het was. Eventueel kon men het later gebruiken voor het dumpen van baggermateriaal uit de haven! Gelukkig is dat niet doorgegaan, het geheel is nu een stukje natuurgebied geworden. In die tijd hadden leden van hengelsportvereniging "Visscherslust" hier en daar vissersbootjes liggen, waarmee men zowel op het Zuiderkanaal als op de Maas de vissport beoefende. Ook waren er veel leden die in het bezit waren van een grotere boot die in de omgeving waren ondergebracht in de schaars voorhanden zijnde jachthavens. Drie leden van Visscherslust lieten hun oog vallen op het doodlopend stuk kanaal bij de toegang (sluis) naar de Waalwijkse haven en zagen daar een ideale ligplaats voor hun boten. Zij gingen met vereende krachten aan de slag en binnen een afzienbare tijd was de eerste steiger een feit. Dat zij hiermede de grondleggers waren van deze buitenhaven van de gemeente Waalwijk konden zij toen nog niet vermoeden. Steeds meer vissers en bootbezitters verzamelden zich in het stukje water. In 1985 vond er een scheiding plaats tussen de vissers en bootvaarders omdat de visboten, jachten waren geworden en het vissen uit de boten geen primair doel was. Tijdens de oprichtingsvergadering begin 1985 kreeg de vereniging toen de naam Watersport- vereniging "WAALWIJK". Sinds die tijd is er veel werk verzet door zelfwerkzaamheid van de leden. De containervaart heeft een grote toevlucht genomen en zo kwamen er ook plannen om een containerhaven aan te leggen juist op de plaats waar de mooie jachthaven vorm had gekregen. Allerlei plannen voor een geschikte locatie zijn doorlopen waarbij het plan voor een jachthaven ten oosten van 't Stukske het meest gevorderd was. Door bijzonder hoge kosten die hier mee gemoeid zouden zijn, werd de haalbaarheid twijfelachtig. Een verrassende ontwikkeling was de aankoop van de gemeente Waalwijk van jachthaven Scharloo. Hiermee krijgt de gemeente zeggenschap over de zuidzijde en oostzijde van de Kerkvaartse haven (grotendeels secundaire kering) in Waspik. Desgevraagd is watersportvereniging Waalwijk akkoord gegaan met het verplaatsen van hun jachthaven. Op donderdag 11 april 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de aankoop van jachthaven Scharloo door de gemeente en het verplaatsen van watersportvereniging Waalwijk naar hun nieuwe locatie aan het einde van de Kerkvaartse haven in Waspik.