.
Watersportvereniging "Waalwijk"
De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant
AVG Het AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Dus ook voor onze vereniging. Wij moeten ons aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen. Er mag uitsluitend een ledenlijst, met beperkte informatie, in beheer zijn bij de havenmeester zodat die een lid kan benaderen als er een calamiteit voordoet aan zijn of haar boot. Onze secretaris is aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Er is een quickscan gemaakt en een stroomschema opgesteld. Zie hieronder. Vervolgens is er gekeken naar de uitvoering en zijn enkele aanpassingen gedaan. Daarna is een protocol opgesteld. Aan nieuwe leden wordt toestemming gevraagd voor het eventueel plaatsen van een foto/video gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten. Leden die reeds in ons ledenbestand zijn opgenomen en hier tegen bezwaar hebben kunnen dit schriftelijk melden aan het secretariaat. De NAW gegevens van elk lid / ligplaatshouder, zijn opgenomen in het ledenbestand. Aangevuld met telefoonnummer, geboortedatum, inschrijfdatum, e- mailadres, en verzekeringspolisnummer van zijn of haar boot. De bijbehorende gegevens van boxmaat en afmetingen boot, worden ook opgenomen. Ook wordt gevraagd naar zijn of haar voornaam en indien van toepassing de voornaam van zijn of haar partner. Indien die worden doorgegeven, dan wordt(en) die opgenomen in het ledenbestand. Een partner van de ligplaatshouder is een participant evenals de thuiswonende kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar. Met partners en kinderen wordt niet rechtstreeks gecommuniceerd. De communicatie verloopt uitsluitend via het ingeschreven lid / ligplaatshouder. Er zijn niet meer gegevens opgenomen in het ledenbestand dan die gegevens die op het aanmeldformulier zijn verstrekt. Gegevens die opgenomen zijn in het ledenbestand mogen altijd opgevraagd of gewijzigd worden. Verzoek daartoe indienen bij het secretariaat. info@wsvwaalwijk.nl