watersportvereniging "Waalwijk"

De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant


 Walstalling

  Welkom

  Nieuws

  Nieuwe Jachthaven

  Geschiedenis

  Ons Adres

  Ligplaatsinformatie

  Clubhuis

  Faciliteiten

  Omgeving

  Tarieven

  Walstalling

  Haven

  Verplichte controle vaartuigen

  Jeugd in actie op het water

  Bemanningswissel Kikarow 5 mei 2019

  Koppelingen

  Fotogalerie

  Relaties
Aanvraag voor walstalling
Aanvraag voor walstalling dient zo vroeg mogelijk te gebeuren, doch tenminste 8 weken voor de
gewenste stallingsperiode. De aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van het volledig
ingevuld aanvraagformulier en reglement, beide ondertekend door de ligplaatshouder.
U krijgt 6 weken voor aanvang bericht of uw stalling al dan niet is toegewezen.
Klik
hier hier voor het aanmeldingsformulier.

Er wordt getakeld op de 1ste zaterdag van de maand. Hiervan kan afgeweken indien:

  • de weersomstandigheden het niet toelaten te takelen, dit ter beoordeling van de kraanmachinist.
  • bij calamiteiten.
  • bij een mogelijke gewenste verlenging van de stallingstermijn door de deelnemers, dit als
    alle deelnemers unaniem akkoord gaan met de gewenste verlenging.