watersportvereniging "Waalwijk"

De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant


 Geschiedenis

  Welkom

  Bestuur

  Nieuws

  Geschiedenis

  Ons Adres

  Ligplaatsinformatie

  Steunpunt Unie van Watertoeristen

  Geassocieerde haven VPF

  AVG

  Clubhuis

  Faciliteiten

  Omgeving

  Tarieven

  Walstalling

  Verplichte controle vaartuigen

  Jeugd in actie op het water

  Bemanningswissel Kikarow 5 mei 2019

  Koppelingen

  Fotogalerie

  Relaties

Watersportvereniging Waalwijk is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
ingeschreven bij de kamer van koophandel Midden-Brabant in Tilburg. De vereniging heeft
geen personeel in dienst en "draait" op vrijwilligers. De vereniging kent statuten, huishoudelijk
reglement en reglement voor de haven en het haventerrein. Jaarlijks houdt de vereniging
een jaarvergadering.

Omstreeks het jaar 1962 werd in Waalwijk de laatste hand gelegd aan de bouw van de
nieuwe sluis t.b.v. de Waalwijkse industriehaven. Hiermede werd de verbinding van de haven
met de rivier de Maas een feit. Door deze waterwerken ontstond een doodlopende zijarm, een
restant van het parallel aan de Maas gelegen Zuiderkanaal die omgeleid moest worden. Men
besloot de zijarm niet te dempen en het te laten zoals het was. Eventueel kon men het later
gebruiken voor het dumpen van baggermateriaal uit de haven! Gelukkig is dat niet
doorgegaan, het geheel is nu een stukje natuurgebied geworden.

In die tijd hadden leden van hengelsportvereniging "Visscherslust" hier en daar vissersbootjes
liggen, waarmee men zowel op het Zuiderkanaal als op de Maas de vissport beoefende.
Ook waren er veel leden die in het bezit waren van een grotere boot die in de omgeving waren
ondergebracht in de schaars voorhanden zijnde jachthavens.

Drie leden van Visscherslust lieten hun oog vallen op het doodlopend stuk kanaal bij de
toegang (sluis) naar de Waalwijkse haven en zagen daar een ideale ligplaats voor hun boten.
Zij gingen met vereende krachten aan de slag en binnen een afzienbare tijd was de eerste
steiger een feit. Dat zij hiermede de grondleggers waren van deze buitenhaven van de
gemeente Waalwijk konden zij toen nog niet vermoeden. Steeds meer vissers en bootbezitters
verzamelden zich in het stukje water.

In 1985 vond er een scheiding plaats tussen de vissers en bootvaarders omdat de
visboten, jachten waren geworden en het vissen uit de boten geen primair doel was.
Tijdens de oprichtingsvergadering begin 1985 kreeg de vereniging toen de naam Watersport-
vereniging "WAALWIJK". Sinds die tijd is er veel werk verzet door zelfwerkzaamheid
van de leden.

De containervaart heeft een grote toevlucht genomen en zo kwamen er ook plannen om een
containerhaven aan te leggen juist op de plaats waar de mooie jachthaven vorm had gekregen.
Allerlei plannen voor een geschikte locatie zijn doorlopen waarbij het plan voor een jachthaven
ten oosten van 't Stukske het meest gevorderd was. Door bijzonder hoge kosten die hier mee
gemoeid zouden zijn, werd de haalbaarheid twijfelachtig. Een verrassende ontwikkeling was de
aankoop van de gemeente Waalwijk van jachthaven Scharloo. Hiermee krijgt de gemeente zeggenschap
over de zuidzijde en oostzijde van de Kerkvaartse haven (grotendeels secundaire kering) in Waspik.
Desgevraagd is watersportvereniging Waalwijk akkoord gegaan met het verplaatsen van hun jachthaven.
Op donderdag 11 april 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de aankoop van jachthaven
Scharloo door de gemeente en het verplaatsen van watersportvereniging Waalwijk naar hun nieuwe
locatie aan het einde van de Kerkvaartse haven in Waspik.