watersportvereniging "Waalwijk"

De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant


 Geschiedenis

  Welkom

  Nieuws

  Nieuwe Jachthaven

  Geschiedenis

  Ons Adres

  Ligplaatsinformatie

  Clubhuis

  Faciliteiten

  Omgeving

  Tarieven

  Walstalling

  Haven

  Verplichte controle vaartuigen

  Jeugd in actie op het water

  Bemanningswissel Kikarow 5 mei 2019

  Koppelingen

  Fotogalerie

  Relaties

Watersportvereniging Waalwijk is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
ingeschreven bij de kamer van koophandel Midden-Brabant in Tilburg. De vereniging heeft
geen personeel in dienst en "draait" op vrijwilligers. De vereniging kent statuten, huishoudelijk
reglement en havenreglement. Jaarlijks houdt de vereniging een jaarvergadering.

Omstreeks het jaar 1962 werd in Waalwijk de laatste hand gelegd aan de bouw van de
nieuwe sluis t.b.v. de Waalwijkse industriehaven. Hiermede werd de verbinding van de haven
met de rivier de Maas een feit. Door deze waterwerken ontstond een doodlopende zijarm, een
restant van het parallel aan de Maas gelegen Zuiderkanaal die omgeleid moest worden. Men
besloot de zijarm niet te dempen en het te laten zoals het was. Eventueel kon men het later
gebruiken voor het dumpen van baggermateriaal uit de haven! Gelukkig is dat niet
doorgegaan, het geheel is nu een stukje natuurgebied geworden.

In die tijd hadden leden van de vissersvereniging "Visscherslust" hier en daar vissersbootjes
liggen, waarmee men zowel op het Zuiderkanaal als op de Maas de vissport beoefende. Ook
waren er veel leden die in het bezit waren van een grotere boot die in de omgeving waren
ondergebracht in de schaars voorhande zijnde jachthavens.

Drie leden van Visscherslust lieten hun oog vallen op het doodlopend stuk kanaal bij de
toegang (sluis) naar de Waalwijkse haven en zagen daar een ideale ligplaats voor hun boten.
Zij gingen met vereende krachten aan de slag en binnen een afzienbare tijd was de eerste
steiger een feit. Dat zij hiermede de grondleggers waren van deze buitenhaven van de
gemeente Waalwijk konden zij toen nog niet vermoeden. Steeds meer vissers en bootbezitters
verzamelden zich in het stukje water.

In 1985 vond er een scheiding plaats tussen de vissers en bootvaarders vanwege het
belangenverschil. Zij gingen in vriendschap uit elkaar.

Tijdens de oprichtingsvergadering begin 1985 kreeg de vereniging toen de naam Watersport-
vereniging "WAALWIJK". Tevens werd de verenigingsvlag en het vaantje gekozen uit vier
inzendingen. Sinds die tijd is er veel werk verzet door zelfwerkzaamheid van de leden.