watersportvereniging "Waalwijk"

De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant


 Verplichte controle vaartuigen

  Welkom

  Nieuws

  Nieuwe Jachthaven

  Geschiedenis

  Ons Adres

  Ligplaatsinformatie

  Clubhuis

  Faciliteiten

  Omgeving

  Tarieven

  Walstalling

  Haven

  Verplichte controle vaartuigen

  Jeugd in actie op het water

  Bemanningswissel Kikarow 5 mei 2019

  Koppelingen

  Fotogalerie

  Relaties
Zoals in het havenreglement artikel 10 lid 8 staat vermeld is de ligplaatshouder verplicht zijn
vaartuig tijdens de ligging in de haven minstens éénmaal in de week te controleren.


Op teletekst pagina 720 zijn de waterstanden te volgen. Blad 2 vermeldt meetpunt Heesbeen.
Als de waterstand NAP + 270 centimeter is dan wordt het problematisch aan de haven. Bij deze water-
stand staan de meeste meerlijnen (landvasten) aan de meerpalen strak gespannen. Natuurlijk hebben
de echte schippers hun lijnen al laten vieren.

Met teletekst wordt het wel heel gemakkelijk gemaakt om vast te stellen dat een extra controle nodig is.
Ook de verwachting is van teletekst af te lezen. Via pagina 724, extra vaart berichten, dus niet altijd
aanwezig, is af te lezen hoe hoog de verwachte waterstand is bij meetpunt Heesbeen.

Bij de waterhoogte van Heesbeen geldt:
  • Hoogte van het pad aan de noordzijde (boulevard) is NAP + 290 cm.
  • De bovenkant van de damwand aan de zuidzijde is NAP + 300 cm.
  • Bij de oploop van steiger C NAP + 280 cm
  • en bij de oploop van steiger A-west NAP + 270.
Op 13 januari 2011 gaf meetpunt Heesbeen NAP + 320 centimeter.
De hoogste waterstand bij meetpunt Heesbeen was op 2 februari 1995 NAP + 371 centimeter.

De Keersluis in het Heusdens kanaal, genaamd Kering Kromme Nol, zal bij een waterstand van
3,40 meter boven NAP gemeten bij Heesbeen de schuif sluiten. De schuif moet dan afgesloten zijn
bij NAP + 3,50 meter.

Ook zijn meetgegevens af te lezen via internet. Als u op:
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
en daarna watermeetpunt Heesbeen kiest, krijgt u de gegevens te zien. Het is raadzaam de
bijbehorende handleiding te raadplegen want alles is veranderd.
Toevoegen aan favorieten zodat de juiste pagina altijd direct oproepbaar is.
De teletekst berichten zijn ook op te roepen via http://teletekst.nos.nl/ Een goed advies is om uw boot
af te meren met de steven (achterkant) naar de steiger. Uw schip heeft aan de voorzijde meer speling
in de trossen en aan de achterzijde is dit niet nodig omdat de steiger mee op en neer gaat.

Uiteraard moeten de boten die op de wal staan ook regelmatig gecontroleerd worden.
Los gewaaid dekkleed of andere zaken die de aandacht verdienen controleren of herstellen.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw boot en zorg ook dat een ander hiervan geen hinder ondervindt.