watersportvereniging "Waalwijk"

De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant


 Nieuwe Jachthaven

  Welkom

  Nieuws

  Nieuwe Jachthaven

  Geschiedenis

  Ons Adres

  Ligplaatsinformatie

  Clubhuis

  Faciliteiten

  Omgeving

  Tarieven

  Walstalling

  Haven

  Verplichte controle vaartuigen

  Jeugd in actie op het water

  Koppelingen

  Fotogalerie

  Relaties
Brochure

Berichten

Berichten 2014

Luchtfotos

Rondleiding

Documenten ALV 2015

Drone opname van onze jachthaven 2015

Optie Nieuwe Jachthaven ten oosten van 't Stukske

Commissievergadering 30 juni 2016

Raadsvergadering 14 juli 2016

Nieuwe Jachthaven

BrochureOp advies van het Watersportverbond hebben wij een inventarisatiegemaakt van hetgeen wij nu
hebben. Dus haven met steigers, kantine, nissenhut, walstallingplaat enzovoort.
Klik
hier voor het openen van deze brochure.
Top


BerichtenIn augustus verscheen er een artikel in de krant waarvan wij geschrokken zijn. Klik
hier voor het
openen van dit krantenbericht.
Het bestuur heeft direct een brief gestuurd naar Burgemeester en Wethouders dat wij op de hoogte
gebracht willen worden van de plannen die onze vereniging aangaan.
Op 18 oktober hebben wij van het college een brief ontvangen als reactie dat het college de voorkeur
geeft aan het vernieuwen van de sluis.
Mocht in een later stadium alsnog het alternatief "oostelijke insteekhaven" in beeld gebracht worden
om verder door te ontwikkelen, zullen wij in dit traject vanzelfsprekend ook uw vereniging betrekken.
Letterlijk citaat.

Daarna verscheen in de krant op 31 oktober 2011, dat een nieuwe sluis de beste optie is. Klik
hier voor
het openen van dit krantenbericht.

Op 16 november 2011 verschijnt een kranten bericht dat er geen rijksgeld is voor een nieuwe sluis.
Klik
hier voor het openen van dit krantenbericht.

Op 8 december lezen we in de krant dat ook de provincie wacht met geld. Klik
hier voor het openen van
dit krantenbericht.

Vervolgens is het stil. Stilte voor de storm, want verschillende bronnen melden dat de oostelijke variant
steeds meer in beeld komt. De mensen vertellen dat er een tekening is waarbij een nieuwe containerhaven
gesitueerd is op onze verenigingshaven. We hebben contact gezocht met de gemeente en de tekening
gekregen. Klik
hier voor het openen van deze tekening.

Uiteindelijk hebben we een gesprek gehad met wethouder Van Dongen en de projectleider van de ge-
meente de heer Paul Smolders. Wij hebben hen een kostenraming overhandigd voor het verplaatsen van
onze jachthaven. Klik
hier voor het openen van deze kostenraming.
Verder hebben wij een voorstel gelanceerd om de containerhaven te realiseren ter hoogte van de Midden
Brabantweg. Klik
hier voor het openen van dit voorstel.

Op 11 Augustus 2012 werden deze
1  2  3 artikelen in de krant gepubliceerd.

Businesscase haven Waalwijk Ecorys. Klik hier

Bijlage 1: Doorkijk. Klik hier

Businesscase haven Waalwijk Noord. Klik hier

Op 30-08-2012 heeft onze voorzitter Tjeu de Meijer, ondersteund door respectievelijk André van Gurp,
Twan Verwiel en Bert van den Meijdenberg de commissie toegesproken tijdens de gemeentelijke
commissievergadering. Dit resulteerde tot
dit artikel in het Brabants Dagblad.

Verslag commissievergadering. Klik hier

Vragen D66 en LokaalBelang. Klik hier

Antwoorden portefeuillehouder. Klik hier

Vervolgens verscheen op 11-09-2012 dit artikel in de krant en op 14-09-2012 dit naar aanleiding van de
behandeling Businesscase Haven Waalwijk Noord tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 september


Besluitenlijst raad 13-09-2012. Klik hier

Klasse v-haven Waalwijk samen met Midpoint-Brabant 14-12-2012. Klik hier

Krantenbericht Brabantsdagblad 26-7-2013. deel 1  deel 2  deel 3  Deel 2 en 3 waren naast elkaar
gepubliceerd.


Krantenbericht Brabants Dagblad 26-7-2013. Brabants Dagblad publiceert een krantenartikel met de
kop
Zoektocht naar locatie jachthaven op 24 augustus 2013.

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte op 26 september 2013 heeft onze voorzitter,
Tjeu de Meijer, de gelegenheid genomen om dit in te spreken. Klik
hier voor de tekst.

Klik
hier voor het verslag van de commissie ruimte.

Vervolgens is dit weer behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 oktober 2013.
Klik
hier voor dit verslag.

Het Brabants Dagblad heeft hierover bericht met een artikel. Klik
hier

In overleg met het Watersportverbond heeft het bestuur vastgesteld dat de gespiegelde optie niet
haalbaar is omdat dit gebied beschermd is voor EHS.
Het bestuur wil niet verder in het overleg gaan, om uitsluitend aan het lijntje te worden gehouden en om
zo op het laatst met lege handen te komen staan.
Dit is mede ingegeven door hetgeen wethouder Van Dongen tijdens de laatste gemeenteraads-
vergadering heeft gezegd: "Misschien moeten we het zelfs buiten onze gemeente zoeken." Anderzijds
heeft hij ook toegezegd zijn uiterste best te doen om de kosten van deze verhuizing onder te brengen
in het project van de nieuwe containerhaven.
Daarom heeft het bestuur de knoop doorgehakt en gekozen voor de optie Waspik bij Scharloo en blijven
hopen dat de komst van de nieuwe containerhaven niet doorgaat.
Het bestuur heeft vervolgens een gesprek gehad met de gebroeders Theuns van Jachthaven Scharloo,
samen met Hans Naerebout van het Watersportverbond.
Het gesprek is positief verlopen. We zijn in elk geval welkom. De beoogde
jachthaven is ten oosten van
de jachthaven van Scharloo.
We hebben de gemeente geïnformeerd over ons besluit en de pers. Klik
hier voor krantenbericht Brabants
Dagblad op 23 oktober 2013.
Met klem hebben we benadrukt dat wij bij voorkeur op de huidige locatie blijven. Dat begrepen de
gebroeders Theuns volkomen.
Sommige leden van ons kennen Jachthaven Scharloo omdat zij daar hun onderhoud laten uitvoeren
of anderszins.
De gebroeders Theuns hebben onze leden uitgenodigd een kijkje te komen nemen in Jachthaven Scharloo.
Zie
http://www.scharloo.nl/

Top


Berichten 2014Maandag 3 maart is er een gesprek geweest tussen onze voorzitter, Tjeu de Meijer, met Paul van
Wijlen, Hans Naerebout en Henk Wijma over het gesprek dat Paul en Hans hebben gehad met de
gemeente betreffende de ligplaatshouders voor de monding van de schutsluis.
Zie hiervoor het
INFORMATIEBULLETIN dat naar aanleiding hiervan is uitgegeven.
Dinsdag 4 maart stond in het Brabants Dagblad een artikel van de hand van Sjaak Koolen.

Zie BD 4-3-2014
Sjaak Koolen heeft dit artikel geschreven aan de hand van de raadsinformatiebrief die geplaatst
is op de website van de gemeente Waalwijk op 27 februari 2014. Zie bijlage
Raadsinformatiebrief .
Dezelfde dag zijn ons bestuur, vertegenwoordigers Watersportverbond en Paul van Wijlen in spoed
overleg bij elkaar geweest. De verslaggever en schrijver van het krantenbericht, Sjaak Koolen,
was hier eveneens bij aanwezig op uitnodiging van ons.

De strekking van het verhaal dat wij hem hebben meegegeven is hieronder weergegeven.
Watersportvereniging Waalwijk furieus.
Grote verontwaardiging bij Watersportvereniging Waalwijk bij het lezen in het Brabants Dagblad dat er
geen nieuwe jachthaven komt voor Waalwijkse watersporters in Waspik.
Wij hebben niets dan lovende woorden gekregen bij elke commissievergadering en raadsvergadering van
alle politieke partijen door onze constructieve opstelling.
Als je een constructief overleg hebt tussen twee partijen en het resultaat verloopt anders dan verwacht,
dan dien je dat samen te bespreken voordat de pers wordt ingelicht.
Het is wel heel eenvoudig van de gemeente om geen geld uit te geven voor het verplaatsen van onze
jachthaven. Wij willen de reden weten waarom dit zo gelopen is.
Verder willen we dat andere opties onderzocht gaan worden zoals; Industriehaven, gespiegelde optie
of oude Maasje.
De verenigingen en ligplaatshouders moeten niet de dupe worden van dit ambitieus plan.
De mogelijkheid onderzoeken voor een andere insteek naar de nieuw geplande haven.
Het realiseren van de nieuwe insteekhaven nogmaals onder de loep leggen om te beoordelen dat
realisatie hiervan echt nodig is.
Er dient rekening gehouden te worden met ons. We hebben in 50 jaar een mooie jachthaven weten op te
bouwen waar Waalwijk trots op zou moeten zijn. Ook Watersportvereniging De Zwaaikom zit in hetzelfde
schuitje. Daarnaast wordt het welzijn van de Wildwater afdeling van de scouting Andreas Zijlmans
Groep Waalwijk en het Zeekadetkorps op het spel gezet. Verder een woonboot met vergunning, een boot
uit Unna die door de gemeente is voorzien van ligfaciliteiten, de steiger van Hengelaarsvereniging
Maar Geduld Hebben, allemaal krijgen ze maken met de komst van de nieuwe insteekhaven als de plannen
onveranderd blijven.
Dit resulteerde in een artikel in het Brabants Dagblad van 5-3-2014. Zie
BD 5-3-2014 .

Zie de bijlage voor het artikel dat vandaag in het Brabants Dagblad staat.
Hierin staat vermeld dat bij de gemeente niemand aanwezig was voor een reactie.
Dit is wel het geval op 5-3-2014.
Voorzitter, Tjeu de Meijer, is telefonisch benaderd door het Brabants Dagblad.
Het blijkt dat de Scharloo plannen ongewijzigd zijn.
Dit resulteerde in een artikel in het Brabants Dagblad. Zie
BD 6-3-2014 .

Het Watersportverbond heeft een brief verstuurd naar het college en een brief naar de raad waarin het
Watersportverbond in scherpe bewoordingen de werkwijze van het college aan de kaak stelt.
Tevens heeft het Watersportverbond dit bij het Brabants Dagblad aanhangig gemaakt hetgeen resulteerde
in
dit artikel in het Brabants Dagblad op 17 april 2014. .

Op 2 oktober 2014 is er een vergadering geweest van de commissie ruimte van de gemeente.
Hans Narebout heeft ingesproken tijdens deze vergadering. Klik
hier voor deze tekst.
Voor het verslag van de commissievergadering klik
hier .
Over het verslag zijn we niet tevreden. Jan van Dinther (Lokaal Belang) heeft de vraag gesteld aan
wethouder Bakker of de kosten voor het verplaatsen van de jachthaven in de totale begroting van
de insteekhaven waren opgenomen. De wethouder bevestigde dat.
In de notulen is dit echter niet opgenomen.
Er is actie ondernomen, zodat dit alsnog opgenomen wordt in de notulen. Wordt vervolgd.
Top


Luchtfoto'sHierbij enkele luchtfoto's die een duidelijk inzicht geven van de huidige situatie.
Top


RondleidingWe hebben alle gemeenteraadsleden, wethouder Van Dongen en mensen van de belangenvereniging
van de beroepsvaart De Schuttevaer, uitgenodigd voor een bezoek aan onze verenigingshaven.
Op zaterdag 21 april waren een groot aantal gemeenteraadsleden en twee personen van de Schuttevaer
aanwezig. Tevens een journalist van het Brabants Dagblad.
Wethouder Van Dongen was verhinderd en heeft een nieuwe afspraak gemaakt op 21 mei 2012.
Maandag 23 april verscheen een verslag van deze ontmoeting in het Brabants Dagblad.
Klik
hier voor het openen van dit krantenbericht.
Tevens zijn er nog twee documenten gemaakt door D66 en VVD welke respectievelijk
hier en hier
zijn te bekijken en een krantenartikel verschenen in de Waalwijker op 29-04-2012 wat
hier staat.

Klik hier voor artikel "route naar nieuwe insteekhaven in Waalwijk is nog pittig". Klik hier voor een animatiefilmpje.Top
Documenten ALV 2015Locaties Jachthaven


Optie 2A
Optie 2B


Optie 2C
Optie 5


Optie 1
Optie 7


Optie 7-1
Top
Drone opname van onze jachthaven 2015

Top
Optie Nieuwe Jachthaven ten oosten van 't StukskeKlik
hier voor het openen van dit artikel.
Top
Commissievergadering 30 juni 2016Tijdens de commissievergadering Ruimte heeft onze voorzitter, Tjeu de Meijer, een presentatie gegeven over de werkwijze van de werkgroep betreffende het verplaatsen van de jachthaven. Dit heeft geresulteerd in een mooi resultaat. Onderstaand de tekst behorende bij de dia's van deze presentatie.

Dia 2
De plannen voor een nieuwe insteekhaven zijn geprojecteerd op de ligplaatsen van onze boten. Hierdoor zijn wij, als bootbezitters genoodzaakt, te vertrekken.

Dia 3
Begin 2015 is op initiatief van wethouder Ronald Bakker, een werkgroep verplaatsen jachthaven tot stand gekomen met vertegenwoordigers van alle ligplaatshouders. Eerste overleg was op 15 januari 2015.

Deze werkgroep heeft 11 keer overleg gehad en daarnaast verschillende keren met Rijkswaterstaat, provincie en Waterschap. 7 juli is er het volgende overleg.


Dia 4
8 mogelijke locaties doorlopen, waarbij uiteindelijk optie 5, ten oosten van 't Stukske, de meest haalbare is.

Dia 5
Uiteraard hadden en hebben wij een voorkeur, maar vooral de belemmering door EHS heeft ons parten gespeeld. Gelukkig hebben we een aanvaardbare optie kunnen vinden. Aanvaardbaar voor alle overheden en de bootbezitters.

Dia 6
Voorstel landelijke inpassing nissenhut haalde het ook bij de provincie door de nissenhut in een mooie art-impressie in te passen.

Dia 7
Het Verkennend bodemonderzoek op de plaats waar de nieuwe jachthaven gaat komen, heeft een gunstig resultaat. Haast geen verontreiniging en goed bruikbare kwaliteit zand en klei.

Dia 8
Omdat de locatie dicht bij de zuiveringsinstallaties komt te liggen, is er een Geuronderzoek geweest met een goed resultaat.

Dia 9
Rijkswaterstaat maakte het nog spannend met hun opstuwingseisen. Een verfrissend kijk op de ligging van de beoogde jachthaven, leverde een go op van RWS.

Dia 10
Vanaf het begin hebben wij aangegeven genoegen te nemen met een gelijksoortige jachthaven, dus beslist geen Waalwijk Marina of dergelijke. Inbreng van eigen materiaal en eigen handjes zijn altijd met motto geweest. De Kosten raming opgesteld door de gemeente was dien ten gevolge veel te hoog en onaanvaardbaar voor de gemeente. De werkgroep heeft een kosten raming opgesteld met inachtneming van inbreng eigen materiaal en de nodige handjes en dan blijkt dat de kostenraming haalbaar te zijn.

Dia 11
Omdat RWS een ander model voorstaat om de opstuwing aanvaardbaar te maken, is hierbij de diepte voor de jachthaven NAP - 5 meter. Hierdoor was het waterschap bezorgt over de dijk en met namen over eventuele piping. Onderzoek heeft vastgesteld dat op dit moment aanleg van de jachthaven geen belemmeringen heeft. De hogere eisen voor de toekomst kunnen hierin verandering brengen.

Dia 12
Alle boten van de huidige jachthaven en de boten die liggen in de monding naar de sluis, kunnen in de nieuwe situatie ondergebracht worden. Het eindresultaat telt en dat is hier ook bij. Onze inbreng is altijd op de haalbaarheid van een vervangende jachthaven en gebaseerd geweest met het doel dezelfde tevredenheid van onze vereniging te kunnen voortzetten in de nieuwe situatie. Zo het er nu naar uitziet gaat dat lukken.

Dia 13
De afsluiting van deze presentatie heeft wethouder Ronald Bakker voor zijn rekening genomen.
Zie
verslag commissievergadering ruimte van 30 juni 2016.

Top
Raadsvergadering 14 juli 2016Klik
hier voor het openen van dit artikel.
Top
Nieuwe JachthavenIn samenwerking met Martens & Van Oord is een totale Businesscase voor onze nieuwe jachthaven opgesteld. Iedereen die dacht dat onze nieuwe jachthaven voor 1,7 miljoen Euro gemaakt zou kunnen worden heeft het mis. Die 1,7 miljoen Euro is ons toegezegd als bijdrage voor het maken van onze nieuwe jachthaven. De totale kosten zijn ruim 4,5 miljoen Euro, maar tegen over die kosten staan opbrengsten. Opbrengsten van het zand dat beschikbaar komt met het graven van onze nieuwe haven.
Op 3 juli is tijdens de vergadering werkgroep jachthaven Waalwijk, de totale businesscase akkoord bevonden. Ook hebben we tijdens die vergadering de planning voor het ontmantelen van onze jachthaven doorgegeven.
Ook het benodigde oppervlakte voor de steigers in de industriehaven en de benodigde opslag buiten in de open lucht en de benodigde opslag binnen. Ook hebben we aan moeten geven wat we achter laten. Dat is zo weinig mogelijk. Als het bruikbaar is in de nieuwe jachthaven, dan nemen we het mee en anders proberen we het te verkopen. Wethouder Roland Bakker heeft Paul Smolders opdracht gegeven om de MER met bestemmingswijziging en ontgrondingsvergunning op te starten.
Paul Smolders dacht dat hiervoor ¾ jaar nodig is.
De start van de insteekhaven is volgens planning in 2019.
Dat brengt ons op de planning van onze jachthaven.
April 2018: starten met boren voor Enexis kabels.
Juli 2018: Starten met graven jachthaven en aanleggen parkeerterrein binnendijks.
Mogelijk dat we vanaf de huidige jachthaven naar de nieuwe jachthaven kunnen varen.
Let op dat verwachting en hoop hier heel dicht bij elkaar liggen.
Om te zorgen dat onze leden tijdelijk elders een ligplaats zouden kunnen krijgen heeft het bestuur zich bijzonder ingespannen en zijn tijdelijke ligplaatsen, als dat nodig mocht blijken, tegen gereduceerd tarief beschikbaar.
Dit is dus van toepassing voor de leden waarvan wij als bestuur hun ligplaats opzeggen omdat de boten uit onze jachthaven moeten vertrekken.
Leden die zelf hun ligplaats opzeggen kunnen geen lid blijven van onze vereniging.
Drimmelen en Kerkdriel zijn serieuze opties.
Overigens zijn ideeën van harte welkom. Tijdens dit gesprek is de vraag gesteld of de jachthaven gepacht werd van de Domeinen. We zijn er altijd op uit om onze kennis te verruimen. Dit is niet het geval, maar elders is dit wel en heeft ook de nodige problemen opgeleverd. Van het een kwam het ander en werd gezegd dat het bureau Rentmeesters Van Hoven en Oomen hierbij goed van dienst is geweest.
Zie hun website:
http://www.vhno.nl/
Zij behartigen vanaf nu ook onze belangen in deze moeilijke materie.
De definitieve indeling van onze jachthaven is klaar. Met dank aan Leon Klerx (B46). Een tekening van onze nieuwe jachthaven is opgehangen voor het raam van onze kantine. De nieuwe jachthaven komt in de uiterwaarden ter hoogte van kilometerraai 235 TerraSpect is het bedrijf van Joeri Kuis (B28) en zij hebben een inrichtingsvoorstel gemaakt voor onze nieuwe jachthaven met het accent op behouden en versterken natuurwaarden. Dit document, 22 pagina's, dient als onderbouwing van de MER aanvraag.
Overigens is dit geheel kostenloos gemaakt.
http://www.terraspect.nl/

Top